Home / Quy chế hoạt động và thu, chi tài chính BQT

Quy chế hoạt động và thu, chi tài chính BQT

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ  THU, CHI TÀI CHÍNH 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ  THU, CHI TÀI CHÍNH CỦA BAN QUẢN TRỊ CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS ——————– CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định về việc thành lập và hoạt động của Ban quản trị Tòa Nhà Cụm chung cư Green Stars …

Read More »