Home / Tin mới / DỰ TOÁN KINH PHÍ BẢO TRÌ NĂM 2018-2019

DỰ TOÁN KINH PHÍ BẢO TRÌ NĂM 2018-2019

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ BẢO TRÌ HÀNG NĂM
CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS NĂM 2018 – 2019
TT Nội dung   Chi phí bảo dưỡng, kiểm định, dự phòng thay thế
thiết bị  
Tổng
cộng
Vật liệu Nhân công Máy
1 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng sân vườn 2,649,000 33,841,920 800,000 37,290,920
2 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy 63,500,000 712,208,026 13,560,000 789,268,026
3 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy 20,950,000 818,759,911 4,500,000 844,209,911
4 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Camera 35,050,000 29,007,360 1,600,000 65,657,360
5 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống âm thanh 18,950,000 29,007,360 1,600,000 49,557,360
6 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống đèn Exit, thoát hiểm 35,100,000 24,172,800 2,400,000 61,672,800
7 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng hành lang, CT, B2 12,579,000 47,539,840 1,494,000 61,612,840
8 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kiểm soát xe 24,250,000 145,036,800 1,440,000 170,726,800
9 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cửa CT, chức năng 34,200,000 67,230,600 4,005,000 105,435,600
10 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy phát 26,114,600 76,144,320 4,200,000 106,458,920
11 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chống sét 4,900,000 25,381,440 420,000 30,701,440
12 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống tủ điện 19,500,000 33,237,600 3,960,000 56,697,600
13 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp thoát nước 59,620,000 468,970,794 39,380,000 567,970,794
14 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa thông gió 7,500,000 39,280,800 1,260,000 48,040,800
15 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống trạm xử lý nước thải 16,150,000 175,554,960 57,600,000 249,304,960
16 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thang máy 165,880,000 783,362,007 11,000,000 960,242,007
17 TỔNG CỘNG  546,892,600 3,508,736,538 149,219,000 4,204,848,138
18 THUẾ VAT 10% 420,484,814
19 TỔNG CỘNG (đã bao gồm thuế VAT) 4,625,332,952
BAN QUẢN TRỊ CỤM CC GREEN STARS   CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI SAO AN BÌNH
  Trưởng Ban   Giám đốc KD và QL Sau Đầu Tư   Kỹ sư trưởng

About admin

Check Also

TẬP HUẤN PCCC & CNCH NĂM 2019 – CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS