CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP

Ý kiến của cư dân Đề nghị xây dựng thêm kênh thông tin online để cung cấp và công khai thông tin tới toàn thể cư dân trong cụm chung cư theo các hình thức. Niêm yết công khai bản cứng và công khai thông tin online. BQT trả lời …

Read More »

THƯ NGỎ

Kính gửi Quý cư dân cụm chung cư Green Stars Ban quản trị cụm chung xin gửi tới toàn thể Quý cư dân lời chào trân trọng nhất. Với mục đích cải thiện công tác truyền thông nhằm truyền tải thông tin đến tối đa các hộ cư dân trong …

Read More »

DỰ TOÁN KINH PHÍ BẢO TRÌ NĂM 2018-2019

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ BẢO TRÌ HÀNG NĂM CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS NĂM 2018 – 2019 TT Nội dung   Chi phí bảo dưỡng, kiểm định, dự phòng thay thế thiết bị   Tổng cộng Vật liệu Nhân công Máy 1 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chiếu …

Read More »

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM NỘI QUY QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ

BAN QUẢN TRỊ CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hà nội, ngày …….  tháng ……… năm 2018 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT Về xử phạt đối với các trường hợp vi phạm “Nội quy quản lý sử dụng cụm …

Read More »

NỘI QUY QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ GREEN STARS

https://drive.google.com/open?id=1Ri63zVN-6kR_4-s_8ucATlHDkSj1FWz1 HỘI NGHỊ CỤM CHUNG CƯ LẦN ĐẦU NỘI QUY QUẢN LÝ SỬ DỤNG CỤM CHUNG CƯ NỘI QUY QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CỤM CHUNG CƯ GREEN STARS (Ban hành kèm theo quyết định số …………QĐ – HNNCC ngày…tháng …năm …..tháng…. …. năm 2017 của Hội nghị cụm chung cư …

Read More »